oferta fotografii szkolnej
dla polskich szkół sobotnich

Polska Szkoła Sobotnia często dopiero po latach staje się dla dzieci polonijnych ważnym etapem życia. Przyjaźnie nawiązane wśród rówieśników oraz wśród rodziców są cudownym uzupełnieniem celów, które stawiają sobie placówki. Aby pomóc dzieciom i rodzicom w większym przywiązaniu się do Szkoły przygotowałam specjalną ofertę fotograficzną.

Jako była pedagog, wychowawca oraz nauczyciel PSS zdaje sobie sprawę ze specyfiki funkcjonowania szkół sobotnich. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

RODZAJE SESJI ZDJĘCIOWYCH
DLA SZKół W wielkiej brytanii

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców jak i nauczycieli przygotowałam trzy opcje usług fotograficznych.

Zdjęcia portretowe

Pamiątka zarówno dla uczniów jak i rodziców. Podczas jednego dnia staramy się wykonać portrety wszystkich uczniów. Otrzymują oni kod, aby rodzice mogli zakupić zdjęcia. Szkoła nie ponosi kosztów sesji zdjęciowych. 

Wyjątkowa pamiątka dla uczniów i rodziców

Zdjęcia klasowe wykonywane są w tym samym dniu co zdjęcia portretowe uczniów. Dzięki temu podczas jednego dnia sprawnie organizujemy plan sesji tak, aby każda klasa miała równiez okazje aby skorzystać z przygotowanych zajęć przez nauczycieli. Czas sesji dla jednej klasy to około 25 minut.

Zdjęcia okazjonalne

Wyjątkowe scenki zależnie od zbliżających się świąt i ważnych okazji. Sesje odbywają się z dużym wyprzedzeniem – zarezerwuj już teraz! 

A podczas przerwy...

… wspólne zdjęcia rodzeństwa i rodziny!

Z doświadczenia wiem, że uczniami szkół często są rodzeństwa i członkowie rodziny.
Dlatego też w czasie przerwy rodzeństwa mogą przyjść i poprosić o dodatkowe wspólne ujęcia.
Dzięki temu nie ma problemu z wychodzeniem uczniów podczas zajęć. 

Zdjęcia dla szkoły

Potrzebujesz zdjęć promocyjnych dla swojej szkoły?

Spędzę dzień wśród uczniów fotografując ich dzień w szkole.
Zdjęcia przekazywane są bezpośrednio do szkoły dzięki czemu szkoła może zrobić z nich użytek np. na social mediach / podczas uroczystości szkolnych. 

Jest to jedyny przypadek gdzie pobieram opłatę za zdjęcia od szkoły. Koszt sesji dla szkoły wynosi £300 i obejmuje około 3 godziny zegarowe + dojazd. Każda dodatkowa godzina to koszt £75. W rezultacie szkoła otrzymuje około 100 zdjęć z różnych sytuacji szkolnych.  

Video promocyjne!

Podczas dnia zdjęciowego możliwy jest udział operatora, który nagra również video promocyjne o szkole wraz z ujęciami z drona cena od £350!

Jak wygląda sesja zdjęciowa  w szkole?

Wspólnie z dyrekcją / zarządem placówki ustalamy plan dnia. Nauczyciele otrzymują okienko czasowe w którym organizowane są zdjęcia dla jego klasy.
Po moim przyjeździe na miejsce przygotowuje miejsce do zdjęć oraz kody do wręczenia dla dzieci.

Jeśli sesja obejmuje również zdjęcia klasowe rozpoczynamy od tego – przy okazji dzieciaki otrzymują instrukcje jak wyglądać będzie sesja zdjęcia oraz w jakiej kolejności będziemy wykonywać zdjęcia. Podczas wykonywania zdjęć nauczyciel / asystent proszony jest o pomoc aby sprawnie trzymać się ram czasowych oraz w przypadku nadzorowania dzieci, które chciałyby opuścić miejsce sesji tj. pójście do toalety etc.

W jaki sposób przekazywane są zdjęcia?

Zależnie od ustaleń. Jest kilka opcji do wyboru. Przekazanie wydruków do rozdania przez nauczycieli, możliwość przesłania zdjęć bezpośrednio na adres do rodziców lub możliwość tylko pobrania zdjęć online. Po opłaceniu wybranych zdjęć, rodzice mają możliwość decydowania w jaki sposób chcą odebrać zdjęcia.

Jak wygląda wybór zdjęć?

Każde dziecko otrzymuje kod dla rodziców, który dostaje możliwość zakupu zdjęć. Kody przypisywane są do zdjęć dziecka + zdjęć klasowych (nie są one publikowane publicznie i tylko osoby posiadające kod mogą zakupić / podejrzeć zdjęcia dziecka). Płatności za zdjęcia dokonywane są online bezpośrednio na konto Will Do Studio Ltd. W przypadku zagubienia kodu możliwe jest wygenerowanie nowego kodu, rodzic zobowiązany jest do podania imienia dziecka oraz klasy do której uczęszcza uczeń.

Czy zdjęcia są publikowane publicznie?

Zdjęcia z sesji uczniów są publikowane na galeriach zabezpieczonych kodem. Tylko rodzice / opiekun / osoby które posiadają kod mogą obejrzeć, wybrać i zakupić zdjęcia. W przypadku zdjęć promocyjnych dla szkoły obowiązek zebrania zgody na publikacje jest po stronie placówki.

Zdjęcia w galeriach są zabezpieczone znakiem wodnym. Dopiero po opłaceniu zdjęć istnieje możliwość pobrania lub odebrania odbitek. Staram się, aby maksymalnie ograniczyć możliwość niekontrolowanego użycia zdjęć przez osoby do tego nieuprawnione. 

REZERWACJE sesji zdjęciowych dla szkół

Zaplanujmy sesje w Twojej Szkole!

Podaj wolne terminy w nadchodzącym roku szkolnym
i ustalmy wspólnie mój dzień przyjazdu.